Handicappede

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2019.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Handicappede 2019
Specialpædagogisk bistand til voksne 28
Driftsikring af boligbyggeri 367
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre    7.585
Busdrift 6.536
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.  74.981
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 657
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring  8.685
Botilbud for personer med sociale problemer 40.738
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 4.266
Behandling af stofmisbrugere  35.088
Botilbud til længerevarende ophold 94.961
Botilbudslignende tilbud  141.858
Botilbud til midlertidigt ophold 95.910
Kontaktperson og ledsageordninger 9.206
Beskyttet beskæftigelse 12.113
Aktivitets og samværstilbud 41.092
Refusion: Botilbud for personer med særlige sociale problemer -19.890
Indtægter fra den centrale refusionsordning -11.557
Total 542.624


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +