Finansiering

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2019.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Finansiering 2019
Renter i alt  11.663
   
Forbrug af likvider -93.639
Forøgelse af likvider 0
   
Forskydninger i kortfristet gæld -75.478
Lånoptagelser -72.351
Afdrag på langfristet gæld 83.630
   
Tilskud og udligning i alt -2.055.947
   
Skatter  
Indkomstskat -4.920.055
Selskabsskat -97.891
Grundskyld -355.386
Dækningsafgift af off. Ejendomme -8.155
Anden skat -15.651
Moms 2.587
Finansforskydninger 35.320
Total -7.561.355


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +