Familie

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2019.
Via links i økonomioversigten nedenfor er det muligt at læse mere om følgende områder:

Familie 2019
Ungdommens Uddannelsesvejledning 4.892
Dagtilbud 3.294
Anbringelser 201.691
Forebyggende foranstaltninger 144.801
Hjælpemidler 3.256
Kontanthjælp §41 og §42 samt hjemmetræningsordning 23.785
Refusioner -24.242
Total 357.476


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +