Børn & Dagtilbud

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2019.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Børn og dagtilbud 2019
PAU-elever  
Elever i uddannelse til pædagogisk assistent 2.094
   
Tosprogede børn:  
Sprogvurdering/-opfølgning  1.032
Støtte til integration af tosprogede  1.077
   
Friplads- og søskendetilskud:  
Tilskud  40.906
   
Fælles formål:  
Projekter og fælles formål 6.388
Ressourcepædagoger 17.297
Mellemkommunale pladser netto  -1.541
   
Dagpleje - kommunal 111.341
Forældrebetaling  -28.298
Netto Dagplejen 83.043
   
Daginstitutioner - kommunale og selvejende 369.743
Forældrebetaling  -107.320
Netto Daginstitutioner 262.423
   
Tilskud til privatinstitutioner  28.609
Tilskud til private pasningsordninger 18.605
Tilskud til pasning af egne børn 4.110
   
Specialbørnehaver 8.566
   
Sundhedspleje 16.200
Total 488.808


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +