Administration og Vækstfremme

Yderligere opdeling af budgettet på følgende områder:

Brand og Redning

Samlet budget:
24,0 mio. kr.

Politisk organisation

Samlet budget:
20,9 mio. kr.

Administration

Samlet budget:
863,6 mio. kr.

Erhverv og Turisme

Samlet budget:
29,9 mio. kr.