Sundhed

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2018.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Sundhed og kommunal medfinansiering 2018
Drift indenfor rammen:   
Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning  68.602
Drift udenfor rammen:   
Aktivitetsbestemt medfinansiering  486.089
Total 554.691

Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +