Skole

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2018.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Skole 2018
Folkeskoler løn og personaleudgifter m.m 658.041
Folkeskoler driftsmidler og inventar m.m 36.310
Folkeskoler bygningsudgifter m.m. 40.612
Folkeskoler mellemkommunale betalinger 17.333
Feriekolonier i Rendbjerg og Sønderho 4.172
Regionale specialundervisningstilbud 1.782
Efterskoler og elevtilskud 22.961
Privat- og friskoler 58.988
Befordring af elever 19.786
Ungdommens Uddannelsesvejledning - Grundskolevejledningen 4.641
Kommunal Tandpleje 46.887
Total 911.513


Fordelingen vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +