Pædagogik og undervisning

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2018.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Pædagogik og undervisning 2018
Lønninger 35.843
Uddannelse 472
Øvrige personaleudgifter 690
Administrationsudgifter mv. 151
Pædagogisk drift 3.397
Udvikling af skole- og dagtilbudsområdet 1.932
Udviklingsprojekter 3.216
IT og inventar 209
Effektivisering/rationalisering -1.274
Mellemkommunale betalinger -463
Total 44.172


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +