Overførselsindkomster

Økonomidata for området

Området består af tre politikområder; Sociale Ydelser, Arbejdsmarked og Forsikrede Ledige.
Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2018.
For en generel beskrivelse af området, klik her

 

Sociale ydelser 2018
Særlige sikringsydelser 4.857
Frivilligt socialt arbejde  6.789
Driftsikring af boligbyggeri 256
   
Kontanthjælp til udlændinge 1.893
Pensioner  571.169
Personlige tillæg 10.894
Enkeltudgifter og sygebehandling mv.  3.794
Boligstøtte  103.492
Total 703.144

Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +
  

Arbejdsmarked 2018
Ungdommens Uddannelsesvejledning  8.644
Specialpædagogisk bistand til voksne 224
Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 27.662
Kommunale tilskud til selvejende udd. institutioner 104
Beskyttet beskæftigelse 3.419
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner  4.973
Øvrige sociale formål (projekter) 1.641
   
Boliger til integrationsborgere 122
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2.935
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 6.717
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (incl. Repatriering) 30.329
Sygedagpenge  139.032
Kontanthjælp og uddannelseshjælp 310.165
Ledighedsydelse 49.471
Revalidering 19.235
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.fl. 115.238
Ressourceforløb  72.974
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 51.881
Beskæftigelsesordninger 6.301
Total 851.067

Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +
  

 

Forsikrede ledige 2018
Dagpenge til forsikrede ledige 199.563
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 21.362
Total 220.925

Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +