Ungdomsskolen

Ungdomsskolen omfatter:
10. klasserne (Studie 10)
Fritidsundervisning
Heltidsundervisning
Øvrig dagundervisning
Motor cross bane
Ungdommens Uddannelsesvejledning, grundskolevejledningen ekskl. vejledning til elever i specialtilbud.