Fritid

Kommunale idræts- og fritidsfaciliteter, herunder også fritidsbygninger anvendes af folkeoplysende foreninger, men udlejes også til den professionelle idræt eller til andre. Der udbetales tilskud til selvejende institution for at varetage driften af de store kommunale idrætsanlæg (se tilskudsoversigten).

Tilskudspuljerne på folkeoplysningsområdet administreres efter regelsættet i blandt andet Foreningsguiden og regler for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Fritidsbygninger bliver løbende vedligeholdt og fremstår i en rimelig stand. Boldbaner og andre grønne fritidsarealer plejes, så de kan bruges til det formål, de er tiltænkt.

Området omfatter blandt andet:

  • Tilskud til lederuddannelse, medlems- og grundtilskud samt lokaletilskud
  • Tilskud til voksenundervisning
  • Tilskud fra Udviklingspulje
  • Tilskud fra Den Fritidskulturelle Pulje
  • Tilskud til selvejende institution for at varetage driften af de store kommunale idrætsanlæg
  • Booking af kommunale lokaler, boldbaner og kunstgræsbaner til fritidsformål.
  • Vedligeholdelse af fritidsbygninger og øvrige fritidsanlæg
  • Pleje af boldbaner og andre "grønne" fritidsarealer