Kultur og fritid

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2018.
Via links i økonomioversigten nedenfor er det muligt at læse mere om udvalgte områder:

Kultur og fritid 2018
Arkiv 5.460
Bibliotek 41.004
Kulturskole 13.177
MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring 9.610
Skole Fritidstilbud 80.224
SSP og Forebyggelse 14.117
Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v.  
- Fritid 74.936
- Kultur 63.917
Ungdomsskole 22.877
Total 325.322


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +