Handicappede

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2018.
For en generel beskrivelse af området, klik her

 

Handicappede 2018
Specialpædagogisk bistand til voksne           27
Driftsikring af boligbyggeri         361
Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre    35.878
Busdrift      5.755
Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.     73.832
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner         658
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring       8.893
Botilbud for personer med sociale problemer    34.605
Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede      3.866
Behandling af stofmisbrugere     31.138
Botilbud til længerevarende ophold  124.430
Botilbudslignende tilbud     92.155
Botilbud til midlertidigt ophold    89.501
Kontaktperson og ledsageordninger      8.997
Beskyttet beskæftigelse    14.963
Aktivitets og samværstilbud    41.295
Refusion: Botilbud for personer med særlige sociale problemer   -19.634
Indtægter fra den centrale refusionsordning   -11.409
Total  535.311


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +