Finansiering

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2018.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Finansiering 2018
Renter i alt  7.072
   
Forbrug af likvider -176.423
Forøgelse af likvider 0
   
Lånoptagelser -135.407
Afdrag på langfristet gæld 90.925
   
Tilskud og udligning i alt -2.026.979
Skatter  
Indkomstskat -4.888.553
Selskabsskat -101.374
Grundskyld -343.774
Dækningsafgift af off. Ejendomme -12.844
Anden skat -8.712
   
Moms 2.438
Finansforskydninger 100.616
Total -7.493.016


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +