Familie

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2018.
Via links i økonomioversigten nedenfor er det muligt at læse mere om følgende områder:

Familie 2018
Sundhedsplejen 16.182
Dagtilbud 5.712
Anbringelser 184.968
Forebyggende foranstaltninger 152.873
Hjælpemidler 3.250
Kontanthjælp §41 og §42 samt hjemmetræningsordning 23.502
Refusioner -20.956
Total 365.532


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +