Dagtilbud

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2018.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Dagtilbud 2018
PAU-elever  
Elever i uddannelse til pædagogisk assistent 2.922
   
Tosprogede børn:  
Sprogvurdering/-opfølgning  1.061
Støtte til integration af tosprogede  1.118
   
Friplads- og søskendetilskud:  
Tilskud  41.562
   
Fælles formål:  
Projekter og fælles formål 6.634
Ressourcepædagoger 17.136
Mellemkommunale pladser netto  -1.201
   
Dagpleje - kommunal 111.052
Forældrebetaling  -28.237
Netto Dagplejen 82.815
   
Daginstitutioner - kommunale og selvejende 373.074
Forældrebetaling  -107.540
Netto Daginstitutioner 265.534
   
Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner  27.259
Tilskud til private pasningsordninger 16.600
Tilskud til pasning af egne børn 3.715
   
Specialbørnehaver 6.836
Total 471.990


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +