Administration og Vækstfremme

Yderligere opdeling af budgettet på følgende områder:

Brand og Redning

Samlet budget:
22,6 mio. kr.

Politisk organisation

Samlet budget:
18,0 mio. kr.

Administration

Samlet budget:
861,1 mio. kr.

Erhverv og Turisme

Samlet budget:
34,7 mio. kr.