Udstykningsforetagender

Struktur og tekst   Budget 2019-2022
i 1.000 kr.   2019 2020 2021 2022
           
30 Udstykningsforetagender U 113.728,5 89.570,2 41.085,3 42.573,4
  I -68.997,8 -62.658,6 -70.026,5 -76.699,4
           
0 Økonomiudvalget U 23.010,8 47.470,5 24.274,6 22.931,9
  I -68.997,8 -62.658,6 -70.026,5 -76.699,4
10 Byudvikling U 23.010,8 47.470,5 24.274,6 22.931,9
  I -68.997,8 -62.658,6 -70.026,5 -76.699,4
Boligformål - salg af jord U 10.363,1 16.704,7 7.050,8 9.355,4
  I -42.307,8 -52.308,6 -37.416,5 -44.789,4
Erhvervsformål - salg af jord U 550,0 550,0 550,0 550,0
  I -26.290,0 -9.950,0 -32.210,0 -31.510,0
Opkøb af jord i henhold til aktiv jordpolitik U 9.564,5 17.682,6 14.140,6 10.493,3
Ubestemte formål - Køb/salg af jord  U 2.533,2 2.533,2 2.533,2 2.533,2
  I -400,0 -400,0 -400,0 -400,0
UC Syd, ny universitetsbygning - magelæg af jord U - 10.000,0 - -
           
2 Teknik & Byggeudvalget U 90.717,7 42.099,7 16.810,7 19.641,5
           
20 Veje og grønne områder U 90.717,7 42.099,7 16.810,7 19.641,5
           
Byggemodningsarbejder boligformål U 5.592,1 4.037,2 5.765,0 2.294,0
Byggemodningsarbejder erhvervsformål U 1.500,0 500,0 250,0 1.250,0
Vejanlæg boligformål U 31.301,6 23.962,5 7.195,7 12.497,5
Vejanlæg erhvervsformål U 7.324,0 3.600,0 3.600,0 3.600,0
Esbjerg strand, etape 1 U 45.000,0 10,000,0 - -
           
Total ('Udgift') U 113.728,5 89.570,2 41.085,3 42.573,4
Total ('Indtægt') I -68.997,8 -62.658,6 -70.026,5 -76.699,4
Total ('Netto') N 44.730,7 26.911,6 -28.941,2 -34.126