Skattefinansieret anlæg

Struktur og tekst   Budget 2019-22
i 1.000 kr.   2019 2020 2021 2022
           
00 Øvrige skattefinansierede anlæg U 276.793,5 342.688,5 214.630,5 216.544,3
  I -108.375,9 -29.144,0 -12.205,0 -12.418,3
           
0 Økonomiudvalget U -56.700,0 30.500,0 30.450,0 115.657,5
  I -64.100,0 -3.600,0 -5.700,0 -10.100,0
10 Byudvikling U 650,0 250,0 200,0 300,0
  I -64.100,0 -3.600,0 -5.700,0 -10.100,0
Salg af ejendomme  U 650,0 250,0 200,0 300,0
  I -64.100,0 -3.600,0 -5.700,0 -10.100,0
           
30 Politisk organisation U -59.700,0 30.250,0 30.250,0 115.357,5
Afsættelse af anlægspulje U - - - 115.107,5
Lokalråd U 250,0 250,0 250,0 250,0
Forventet tidsforskydning U -60,000,0 30,000,0 30.000,0 -
           
50 Erhverv og Turisme U 2.400,0 - - -
Forbedring af mobildækning U 2.400,0 - - -
           
1 Plan & Miljøudvalget U 23.750,0 25.020,0 8.540,5 5.918,3
  I -7.570,0 -6.680,0 -3.110,0 -2.318,3
10 Byfornyelse U 23.750,0 25.020,0 8.540,5 5.918,3
  I -7.570,0 -6.680,0 -3.110,0 -2.318,3
Byfornyelse U 23.750,0 25.020,0 8.540,5 5.918,3
  I -7.570,0 -6.680,0 -3.110,0 -2.318,3
           
2 Teknik & Byggeudvalget U 252.645,3 149.076,4 83.354,7 80.325,6
  I -24.005,9 -8.984,0 - -
10 Byggeri, vedligehold og energi U 124.252,3 36.099,2 15.799,2 18.709,2
  I -9.479,9 - - -
Energibesparende foranstaltninger U 1.149,2 1.149,2 1.149,2 1.149,2
Opretning ejendomme U 14.000,0 14.000,0 14.000,0 14.000,0
PCB pilotprojekt U 1.500,0 - - -
Separatkloakering U 3.130,0 11.850,0 650,0 3.560,0
Krebsestien, ældrecenter U 2.000,0 - - -
Kornvangen, opførelse af 55 erstatningsboliger U 8.627,0 3.600,0 - -
Novrupvej, Etablering af 6 skæve boliger U 3.800,0 - - -
  I -2.400,0 - - -
Granly Hockey Arena, hal 1 renovering U 15.000,0 - - -
Gormsgade Kirkegård, nyt mandskabshus U 5.500,0 - - -
Opførelse af P-hus i Danmarksgade U 36.552,5 3.000,0 - -
P.hus Danmarksgade, parkeringsfondspladser I 1.312,5 - - -
Sønderrisskolen, tilbygning U 11.500,0 - - -
Projekt Energien Skads/Andrup U 15.547,8 - - -
  I -5.767,4 - - -
Kornvangen 1-5 og 9a, §107 boliger U 5.945,8 2.500,0 - -
           
20 Veje og grønne områder U 120.268,0 102.977,2 67.555,5 61.616,4
  I -14.526,0 -8.984,0 - -
Arkæologiske udgravninger U 5.267,4 2.727,9 1.543,9 2.815,8
Byfornyelse U 11.573,0 5.257,7 - -
Fovrfeld Ådal, udmøntning af helhedsplan U 2.000,0 - - -
Tjæreborgprojekt U 1.000,0 - - -
Udvikling af Byparken, arkitekt konkurrence U 575,0 - - -
Oprensning af skøjtesøerne Bramming U 382,0 - - -
Kloarkering kolonihaverne U - 1.991,0 2.261,0 -
Skovrejsning Ribe/Bramming U - 1.366,0 - -
Haraldsgade, signalanlæg U - 2.200,0 - -
Tarp Hovedvej, ombygning af rundkørsel U - - 500,0 7.500,0
Stiplan for Esbjerg Kommune U 3.529,4 7.120,8 8.467,0 8.467,0
Lynbeskyttelse af gadebelysning U 2.800,0 - - -
Supercykelstibro over jernbanen U 13.575,0 - - -
  I -10.013,0 - - -
Rosen Allé 2C, køb og nedrivning U - - - 50,0
Supercykelsti - Baggesens Allé U 6.880,6 10.330,2 - -
  I -1.463,0 -8.984,0 - -
Forplads til banestation Jerne U 400,0 6.000,0 - -
Busfremkommelighed i Jerne U 1.100,0 - - -
  I -2.800,0 - - -
Havnegade ved Hulvejen, renovering af P-areal U 56,0 - - -
Lokalrådsønsker, pulje U 500,0 500,0 500,0 500,0
Mandø infrastruktur U 2.550,0 - - -
Gjessing Station, trafikknudepunkt etape 2 U 2.500,0 12.500,0 - -
Sikkerhedsfremmende foranstaltnin. og trafikstøjdæmpning U 5.383,6 5.383,6 5.383,6 5.383,6
Trafikknudepunkt Banegård U 1.396,0 - - -
Kongensgade, renovering etape 4 U 13.000,0 7.100,0 - -
Sikkerhedsfremmende foranstaltninger 2017 U 1.200,0 - - -
Gentænkning af kollektiv trafik U 4.000,0 - - -
Dynamisk P-henvisning i Esbjerg og Ribe U 3.800,0 2.000,0 - -
  I -250,0 - - -
Ribe, Sønderports-og Korsbrødregade, renovering af belægning U 7.700,0 - -  
Kongensgade, renovering etape 5 U 2.000,0 - - -
Fasth. Kapitalapparat veje U 15.000,0 25.000,0 30.900,0 30.900,0
Kongensgade, renovering etape 3-6 U 2.200,0 1.000,0 14.000,0 -
Kongensgade, udskiftning af belægning i sidegader U - 6.000,0 2.000,0 4.000,0
Byrumsinventar Ribe, opgradering af skilte U 500,0 500,0 - -
Intelligent trafikstyring Esbjerg, pulje U 1.600,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0
Ramme til forprojektering vedr. P-forhold U - 1.500,0 - -
Banegårdsplads, forplads, arkitektkonkurrence U 2.000,0 - - -
Pulje til sikker trafik ved skolerne U 1.000,0 1.000,0 - -
Marbækgård - projektudvikling og etablering af trailcenter U 400,0 1.500,0 - -
Grænsestien U 3.300,0 - - -
Masterplan for tidligere grusgrav ved Hulvej U 300,0 - - -
Intelligent trafikstyring i Esbjerg Kommune U 200,0 - - -
           
40 Esbjerg Lufthavn U 8.125,0 10.000,0 - -
Banerenovering U 8.125,0 - - -
Hangar U - 10.000,0 - -
           
4 Social & Arbejdsmarkedsudvalget U 6.045,0 - - -
  I -5.200,0 -1.720,0 - -
40 Handicappede U 6.045,0 - - -
  I -5.200,0 - - -
Erstatningstilbud til borgere i Sjællandsgade U 5.445,0 - - -
  I -5.200,0 - - -
Kornvangen 1-5 og 9a, salg af jord I - -1.720,0 - -
Farupvej 8A U 600,0 - - -
           
5 Børn & Familieudvalget U 18.209,9 62.000,0 44.715,0 9.550,0
           
10 Skole U 4.357,0 - 8.400,0 5.000,0
Pulje til indeklima på skolerne U - - 5.000,0 5.000,0
Præstegårdsskolen Urban, Kulturudearealer U 400,0 - 3.400,0 -
Masterplan, bygningsanalyse Skole U 3.957,0 - - -
           
20 Børn og Dagtilbud U 9.245,4 62.000,0 31.315,0 -
Masterplan U 2.879,4 - - -
Børnehave Trianglen/Lykkegårdsparken U 3.000,0 30.000,0 - -
Børnehave Norddalsparken U - 3.500,0 31.315,0 -
Børnehuset Kvaglund U 855,0 - - -
Udvidelse af Farveladen U - 1.700,0 - -
Ådalsparken og Åmosehuset, sammenlægning U - 21.000,0 - -
Ombygning bhv. Kornvangen Nord U 2.511,0 5.800,0 - -
           
30 Familie U 4.607,5 - 5.000,0 4.550,0
Specialcenter RABU, om- og tilbygning U 4.607,5 - - -
Salg af bygningen Vestergade 19 Holsted U - - - -1.450,0
Sammenlægning af 2 døgninstitutioner, Åmosehuset og Ådalsparken U - - 5.000,0 4.550,0
           
6 Kultur & Fritidsudvalget U 31.653,3 28.462,1 36.490,3 4.592,9
  I -7.500,0 -4.000,0 -3.075,0 -
10 Kultur og fritid U 31.653,3 28.492,1 36.490,3 4.592,9
  I -7.500,0 -4.000,0 -3.075,0 -
SEPE - Renovering/forbedring af belægning U 1.556,3 - - -
Vestjysk Motorcross Club, klubhus U 3.600,0 - - -
Esbjerg Motorsport - etablering af multihus U - 4.253,7 - -
Esbjerg Motorsport - etablering af banehegn U 400,0 - - -
Esbjerg Motorsport - sikkerhedsfremmende foranstaltninger U 439,4 - - -
Korskro Motorsportscenter - etablering af lys på p-pladser U 380,0 - - -
Sognearkiv i Egebæk-Hviding, tilskud U 300,0 - - -
Tobakken, renovering af forplads og ny p-plads U - - - 505,0
Kulturforeningen Bramming Kosmorama U 380,8 - - -
Hjerting sports- og Kulturhus, tilskud U 8.100,0 - - -
Esbjerg Strand, Maritimt Center U 2.550,0 13.801,0 32.871,0 -
  I -1.500,0 -4.000,0 -3.075,0 -
Kongeådal Sportsforening, etablering af nyt aktivitetshus U 550,0 - - -
Svømmestadion Danmark - nye rutsjebaner U - 3.395,0 - -
Etablering af cricketfaciliteter på Gl. Vardevej U 1.833,8 - - -
  I -900,0 - - -
Is-arena - ankomstområde U - 1.743,0 - -
Etablering af kunstgræsbane i Tjæreborg U 5.200,0 - - -
  I -2.600,0 - - -
Kunstgræsbane på Gl. Vardevej U 5.000,0 - - -
  I -2.500,0 - - -
Udskiftning af lysanlæg - boldbaner U - 2.419,4 2.419,3 2.419,3
GAME Streetmekka Esbjerg - støjmur/støjreducerende tiltag U - - - 468,6
Skatermiljø Ribe U - 1.650,0 - -
Fritidskulturel pulje U 1.363,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0
           
7 Sundhed & Omsorgsudvalget U 1.190,0 47.630,0 11.080,0 500,0
  I - -4.160,0 -320,0 -
10 Omsorg og pleje U 690,0 47.130,0 10.580,0 -
  I - -4.160,0 -320,0 -
Åhaven Ribe, etablering af 8 plejeboliger U - 2.400,0 - -
Åhaven Ribe, servicearealtilskud I - - -320,0 -
Krebsestien Plejecenter U 690,0 35.730,0 7.080,0 -
Krebsestien, servicearealtilskud I - -4.160,0 - -
Ombygning af områdecentre U - 4.500,0 - -
Ombygning af Esehuset U - - 3.500,0 -
Etablering af servicearealer på Hedelund Plejecenter U - - 4.500,0 -
           
30 Kommunal boligforsyning U 500,0 500,0 500,0 500,0
Anlæg boligadministration U 500,0 500,0 500,0 500,0
           
Total ('Udgift') U 276.793,5 342.688,5 214.630,5 216.544,3
Total ('Indtægt') I -108.375,9 -29.144,0 -12.205,0 -12.418,3
Total ('Netto') N 168.417,6 313.544,5 202.425,5 204.126,0