Ældreboliger

Struktur og tekst   Budget 2019-2022
i 1.000 kr.   2019 2020 2021     2022
           
50 Ældreboliger U 87.850,5 116.770,0 22.070,0 -
           
2 Teknik & Byggeudvalget U 23.024,9 9.600,0 - -
10 Byggeri, vedligehold og energi U 23.024,9 9.600,0 - -
Kornvangen 1-5 opførelse af 55 erstatningsboliger U 23.024,9 9.600,0 - -
           
4 Social & Arbejdsmarkedsudvalget U - 7.000,0 - -
40 Handicappede U - 7.000,0 - -
CSU sjællandsgade, erstatningstilbud U - 7.000,0 - -
           
7 Sundhed & Omsorgsudvalget U 64.825,6 100.170,0 22.070,0 -
30 Kommunal boligforsyning U 64.825,6 100.170,0 22.070,0 -
Projekt Krebsestien U 62.745,6 88.230,0 22.070,0 -
Åhaven Ribe, etablering af 8 plejeboliger U - 11.940,0 - -
Bytoften, udvidelse med 24 plejeboliger U 2.080,0 - - -
           
Total ('Udgift') U 87.850,5 116.770,0 22.070,0 -
Total ('Indtægt') I - - - -
Total ('Netto') N 87.850,5 116.770,0 22.070,0 -