Udstykningsforetagender

Struktur og tekst   Budget 2017-20
i 1.000 kr.   2017 2018 2019 2020
           
30 Udstykningsforetagender U 147.477,0 108.964,3 51.662,3 54.702,8
  I -57.424,4 -51.329,3 -77.255,6 -76.511,6
           
0 Økonomiudvalget U 10.848,6 38.452,4 29.834,6 35.366,7
  I -57.424,4 -51.329,3 -77.255,6 -76.511,6
10 Byudvikling U 10.848,6 38.452,4 29.834,6 35.366,7
  I -57.424,4 -51.329,3 -77.255,6 -76.511,6
Boligformål - salg af jord U 5.854,7 10.524,2 10.077,2 8.757,2
  I -30.164,4 -33.153,3 -32.137,6 -31.301,6
Erhvervsformål - salg af jord U 550,0 550,0 550,0 550,0
  I -26.860,0 -17.776,0 -44.718,0 -44.810,0
Opkøb af jord i henhold til aktiv jordpolitik U 1.910,7 14.845,0 16.674,2 23.526,3
Ubestemte formål - Køb/salg af jord  U 2.533,3 2.533,3 2.533,3 2.533,3
  I -400,0 -400,0 -400,0 -400,0
UC Syd, ny universitetsbygning - magelæg af jord U - 10.000,0 - -
           
2 Teknik & Byggeudvalget U 136.628,4 70.511,9 21.827,7 19.336,1
           
20 Veje og grønne områder U 136.628,4 70.511,9 21.827,7 19.366,1
           
Byggemodningsarbejder boligformål U 1.620,9 3.307,4 2.601,7 2.918,6
Byggemodningsarbejder erhvervsformål U 750,0 500,0 500,0 250,0
Vejanlæg boligformål U 17.957,5 18.104,5 15.126,0 12.567,5
Vejanlæg erhvervsformål U 4.300,0 3.600,0 3.600,0 3.600,0
Esbjerg strand, etape 1 U 112.000,0 45.000,0 - -
           
Total ('Udgift') U 147.477,0 108.964,3 51.662,3 54.702,8
Total ('Indtægt') I -57.424,4 -51.329,3 -77.255,6 -76.511,6
Total ('Netto') N 90.052,6 57.635,0 25.593,3 21.808,8