Ældreboliger

Struktur og tekst   Budget 2018-21
i 1.000 kr.   2018 2019 2020     2021    
           
50 Ældreboliger U 36.169,7 75.533,5 63.031,5 -
           
2 Teknik & Byggeudvalget U 8.903,7 - - -
10 Byggeri, vedligehold og energi U 8.903,7 - - -
UC Ribe Bøge Alle 15-17, ombygning 18 boliger U 7.203,7 - - -
Kornvangen 1-5 opførelse af 55 erstatningsboliger U 1.700,0 - - -
           
4 Social & Arbejdsmarkedsudvalget U 18.266,0 -6.406,0 -6.087,0 -
40 Handicappede U 18.266,0 -6.406,0 -6.087,0 -
UC Esbjerg Kornvangen, 55 erstatningsboliger, servicearealer U 17.766,0 -9.406,0 -6.087,0 -
SRC Birkehuset, 7 erstatningsboliger U 500,0 - - -
CSU sjællandsgade, erstatningstilbud U - 3.000,0 - -
           
7 Sundhed & Omsorgsudvalget U 9.000,0 81.939,5 69.118,5 -
30 Kommunal boligforsyning U 9.000,0 81.939,5 69.118,5 -
Projekt Krebsestien U 9.000,0 79.859,5 57.178,5 -
Åhaven Ribe, etablering af 8 plejeboliger U - - 11.940,0 -
Bytoften, udvidelse med 24 plejeboliger U - 2.080,0 - -
           
Total ('Udgift') U 36.169,7 75.533,5 63.031,5 -
Total ('Indtægt') I - - - -
Total ('Netto') N 36.169,7 75.533,5 63.031,5 -