Tidsplan

Tidsplan for budgetprocessen 2020

Tidsplan 2020

24. august: Økonomiudvalget behandler Budgetforslag 2021-24 for at klargøre det til byrådets 1. behandling

31. august: Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2021-24. Efter byrådsmødet præsenteres direktionens forslag til Budget-i-Balance. Materialet lægges samtidig på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

3. september: Byrådets budgetseminar

7. – 11. september: Politiske forhandlinger 

5. oktober: Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2021-24.