Budgetprocessen

Budgetprocessen

Sådan foregår budgetprocessen
Inden årets budgetarbejde bliver sat i gang, er det Økonomiudvalgets ansvar, at der bliver lagt en strategi, som blandt andet beskriver tids- og aktivitetsplanen for årets budgetlægning.

Det kommunale budget skal behandles to gange i byrådet. Imellem den første og anden behandling er der tid til de politiske forhandlinger.

Du kan se tidsplanen for årets budgetforløb her 

Før byrådets første behandling af budgettet udarbejder direktionen i Esbjerg Kommune et bud på budgettet. Forslaget hedder Budget i Balance og er altså direktionens oplæg til et budget, hvor der er balance mellem indtægter og udgifter.

Se direktionens forslag her

Direktionen præsenterer sit forslag for byrådet på et budgetseminar, og umiddelbart herefter starter de politiske forhandlinger. Politikerne kan vælge at følge forslagene i Budget i Balance eller bringe andre forslag og prioriteringer i spil. I forhandlingsudvalget deltager en repræsentant for hvert parti i byrådet, og politikerne forhandler, indtil et flertal bliver enig om en aftale om budgettet.

Det endelige budget bliver vedtaget ved byrådets anden behandling af budgettet.

Kommunens budget gælder altid for det kommende år, og byrådet vedtager et nyt budget hvert år. Sammen med årets budget giver byrådet et bud på økonomien for de tre efterfølgende år. En række af oversigterne i budgettet vil derfor indeholde tal for en fireårig periode.