Budget-i-Balance

Budget-i-Balance

Direktionen forslag til budgettet

Direktionen i Esbjerg Kommune har lavet deres budgetforslag, der nu danner grundlag for byrådets arbejde med budgettet for 2021-24.

Direktionens forslag kaldes Budget-i-Balance, og indeholder en række udviklingsforslag, der er delt op efter de politiske udvalgsområder.
Direktionen har prioriteret forslagene og beskriver deres bud på, hvordan budgettet balancerer med de nøgletal, der er vedtaget i den økonomiske politik.

I direktionens forslag findes en oversigt over samtlige udviklingsforslag, der har været i spil i løbet af den periode,
hvor direktionen har arbejdet med deres budgetforslag.

De forslag, der er markeret med ”x” i højre side, er indregnet i forslaget til ”Budget-i-Balance” 2021-24.
Det vil sige, at direktionen ikke har arbejdet videre med de forslag, der ikke har et ”x”.

Processen frem mod 2. behandlingen af budgettet
De politiske partier arbejder nu videre med materialet for at blive klar til 2. behandling af budgettet den 5. oktober 2020 kl. 16.00.


Se direktionens forslag til Budget-i-Balance